چلغوزهای سبز در دنباله: آدولف هیتلر دیکتاتور نبود! + عکس

چلغوز ارسال کننده لینک مینویسد: "آدولف هیتلر رهبر افسانه ای رایش سوم  بزرگترین مرد اروپا در کل تاریخ اروپا هست."

 

چلغوزهای سبز در دنباله: آدولف هیتلر دیکتاتور نبود! + عکس - دنباله • لینک های سبز - سایت دنباله

تماشای عکس در اندازه بزرگ

لطفا در عکس بالا به تعداد بازدید لینک توچه کنید.

و یکی از چلغوزهای دنباله مینویسد:"هیتلر را میستایم، اما رضاشاه بزرگ را بیشتر"

چلغوزهای سبز در دنباله: آدولف هیتلر دیکتاتور نبود! + عکس - دنباله • لینک های سبز - سایت دنباله

این چلغوز یکی از اون فسیل شدگان خارج نشین است که همه آرزوهای خود را در رنگ سبز میبیند و به اجبار به جمع چلغوزهای سبز پیوسته است.

/ 1 نظر / 6 بازدید

خیلی سایتوت قشنگه[گل]